Friday, May 5, 2017

බැරිදා විග්‍රහය! නිදහස් අධ්‍යාපනය.


ලංකාවට නිදහස් අධ්‍යාපනය හඳුන්වා දුන්නේ .. සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර මැතිතුමා බව අප උගෙන ඇත. එහෙත් ඒ ලබා දුන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ම ද? යන පැනය මා සිතෙහි නිබඳව නැගෙන්නකි. අධ්‍යාපනය නිදහස් නම් තමාට කැමති කලෙක නියාමනයන්ට යටත්ව කැමැති විෂයයක් ඉගෙන ගැනීමේ ආවස්ථාව තිබිය යුතුයැයි මට සිතෙයි. ඉහත කී නියාමනයන් සැපිරීමට ප්‍රමාණවත් වටපිටාවක් තිබීම ද ඉතා වැදගත්ය. උදාහරණයක් ලෙස වියදම සැලකුවහොත්.. එකී වියදම උපයා ගැනීමට සාධාරණ ක්‍රම වේදයන් සමාජය තුළ ස්ථාපනය වී තිබීම ඉතා වැදගත් ය. නියමිත වයස් සීමාව ඉහළට ගෙන ඒමෙන් එකී වියදම ඉපැයීමට කාලය ලබා දෙනු ඇත. එහෙත් අපට එබඳු අයිතීන් නැති නිසා.. ලංකාවේ ඇත්තේ හුදෙක් නොමිළේ අධ්‍යාපනයක් පමණකැයි මා සිත තර්ක කරයි.

මා අධ්‍යයනය කැර ඇති ඇතැම් චරිත වල ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව උපරිම තලයකට පැමිණ ඇත්තේ වයස 20-30 අතර හෝ.. ඊටත් පසු ය. ඊට පූර්වයේ ඔහු ගේ හැසිරීම සහ එතෙක් උගත් දෑ එයට අත්වැලක් නොවන්නේ යැයි මම නොකියමි. එහෙත් ස්වකීය කැමැත්ත ඔස්සේ අධ්‍යාපනය සඳහා අවස්ථාව තිබීම නිදහස් අධ්‍යාපනය ලෙස මම දකිමි.

මෙහිදී අධ්‍යාපනය ලබා දීම සඳහා මුදලක් වැය වීම පැහැදිලිය. එකී අධ්‍යාපනයට යන පිරිවැය දැරීමට නොහැකි අය ට අත්වැලක් වීම රජය සතු යුතුකමකි. කන්නන්ගර මැතිතුමා සියළු සිසුන් සඳහා ඉහත කී පිරිවැය රජය විසින් දැරීමට භාර ගැනීමෙන් අධ්‍යාපනය සඳහා නිදහසක් ලබා දුන් බව සැබෑවකි. එහිදී ඉගෙන ගන්නා සිසුන් වරින් වර විභාග නම් පෙරණයෙන් පෙරා අවසන සීමිත සිසුන් පිරිසකට පමණක් සරසවි වරම් උරුම වන්නට නියමිත විය. එහෙත් උසස් පෙළ යන්තමින් සමත් හෝ අසමත් අයෙකුට අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට යෑමේ අවස්ථා රජය සපයා ඇත්තේ අවම වශයෙනි. තාක්ෂණික ආයතන සහ විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය ඒ සඳහා බිහිවූ රජයට අනුබද්ධ ආයතන වේ. කෙසේ වෙතත් මේ සියල්ලෙන් වුව සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා ඉල්ලුම සපුරා ලිය නොහැකි නිසා ටියුෂන් පංතියේ සිට පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල දක්වා වූ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන සේවා සැපයීමේ ක්‍රමවේදයන් ද නිර්මාණය වී ඇත. එයින් ද ඉල්ලුම සැපිරිය නොහැකි නිසා පිටරට වල විශ්වවිද්‍යාල කරා ගොස් අති විශාල පුද්ගලික වියදමක් දරා වුව ඉගෙන ගැනීම සිදු වෙයි.

මෙහිදී වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙකු වීමේ අරමුණෙන් උසස් පෙළ හදාරා වෛද්‍ය විද්‍යාලයට සුදුසුකම් නොලබන සිසුනට ශ්‍රී ලංකාව තුළ එය ලබා ගත හැකි ක්‍රමවේදයක් නැති කම මා දකින අඩුවකි. ඒ සඳහා ඔවුහු පිට රට යා යුතුය.

හොඳින් නියාමනය කළ හා පරීක්ෂාවට බඳුන්වන පුද්ගලික වෙද සරසවියක් මෙයට හොඳ විසඳුමකි. දැන් සයිටම් ඇත.. අවශ්‍ය වන්නේ නියාමනය හා පරීක්ෂාවයි..

මූලික සුදුසුකම්, වයස, අය කිරීම, ගුරුවරු, ඉගැන්වීම, උපකරණ, පුහුණුව, විඟාග වැනි කරුණු නිසි ලෙස නියාමනය හා පරීක්ෂාවට බඳුන් කිරීම කරතොත් සමාජයට යහපත් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට මෙන්ම නිදහස් අධ්‍යාපනයට තල්ලුවක් දීමටත් හැකි වනු ඇත.

2 comments:

  1. ++++
    නිවැරදි ක්‍රමයකට සුදුසුකම් ලත් සිසුන්ට අවස්ථාව ලබා දීමයි යෝග්‍යය...

    ReplyDelete

වටිනා අදහස් ලියනු මැනේ..